04.03.2010

P-pille prosjekt i Hamar førte til halvering i antall Aborter

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=593953

 Hamar Arbeiderblad og Vg skriver  om prøveprosjektet som kvinner i alderen 20-24 fra Hamar og Tromsø har vært med på.
Prosjektet gikk ut på å la denne gruppen få gratis hormonell prevensjon.
Mange studenter har dårlig råd og det er mange som dropper prevensjon.
Når prevensjonen er gratis blir det enklere for gruppen å bruke/fortsette med dette. Færre tok pause fra bruken.
Det er jo flott at tiltaket fungerer, og samtidig skremmende at prisen på prevensjon er med på å høyne aborttallet.
Ordningen med gratis prevensjon opp til 24 år burde kanksje være permanent??

Samtidig som Hamar satte igang med gratis prevensjon til jenter 20-24 så fikk Amathea Hedmark prosjektmidler til nødprevensjon.
Grunnen til at Amathea søkte om dette var at flere unge jenter ringte og spurte etter dette.
Det er ikke alltid at helsesøster er tilgjengelig på skolen, og nødprevensjon koster penger.
Det er heller ikke alltid at en jente på 16-17 år har penger til denne pillen.
Derfor så Amathea Hedmark at det kunne være greit at jentene hadde et alternativt sted å henvende seg for gratis nødprevensjon.

Når denne ble gitt ut fikk de samtidig en samtale og hjelp til å bestille time hos lege/helsesøster for oppstart av prevensjon.
Klienttallet til Amathea Hedmark har også økt.
Tror at summen av gratis prevensjon og økt info har ført til at flere bruker prevensjon og når man først er gravid så søker flere veiledning i forhold til valg.
Veiledning i et valg mellom abort/ikke abort kan ha mye å si for hvordan man har det senere i livet.
Brukes det tid på valget, samtidig som man kan få info om rettigheter, så er det  lettere å ta det valget som er riktig for seg selv, uansett hva det valget blir.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at DU at deler en kommentar/din mening her :)
Kommentarer som er direkte krenkende eller rasistiske blir ikke publisert.