31.01.2012

Lat ettermiddag

Gjort unn litt jobb igjen, vært hos reguleringstannlegen med frk 13.Hun fikk tatt vekk reguleringen i overkjeven i dag og ble sååå fin :) Skal tilbake og fjerne den andre i slutten av februar.Blir godt å bli kvitt tenker jeg.


Natt til i dag var en slik natt der gamle voldsminner dukket opp uansett hvilken måte man lå på og uansett hvor trøtt man var. Man blir visst aldri helt FRI når man har opplevd overgrep og vold.Måtte stå opp til slutt og lese litt.Men jeg er heldig som har klart meg så bra som jeg har gjort. Gode venninner er gull verdt sier jeg bare. Og jeg har egentlig ikke noe å klage over i det hele tatt.

Så i dag er jeg trøtt som bare det, var nesten redd noen skulle tro jeg var småfull:) Kom ut av tellinga hvor mange ganger jeg gjespet i butikken.
Tåler ikke lenger slike våkenetter like godt som man gjorde som ungjente.
Nå skal jeg si til meg selv at jeg fortjener en liten stund i sofaen med en kopp te og et interiørmagasin.

Til deg fra meg :)

30.01.2012

STØNADER I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP OG FØDSEL

STØNADER I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP OG FØDSEL, oppdateringer januar 2012
Foreldrepenger (fødselspenger/adopsjonspenger)


Hvis du har vært i arbeid 6 av de siste 10 månedene før fødselen og har pensjonsgivende inntekt som tilsvarer et halvt grunnbeløp (kr 39.608,- p.r. år), har du rett på svangerskapspermisjon med lønn. Du kan velge 100 % lønn i 47 uker eller 80 % lønn i 57 uker. Far må ta ut 12 av disse ukene (mor kan overta dem kun om hun er enslig).


Fødselspenger beregnes vanligvis ut fra inntekten du har når du går ut i permisjon.


Maksimalt beregningsgrunnlag er 6G (475.296,-). Foreldrepenger er skattepliktige.


Engangsstønad


Om du ikke har inntektsgivende arbeid, mottar du en engangsstønad på
kr 35.263,-.
Stønaden utbetales fra  26. svangerskapsuke, og må søkes om. Hvis foreldrepengene samlet blir lavere enn engangsstønaden, kan du i stedet få utbetalt et beløp tilsvarende engangsstønaden. Ved tvillingfødsel mottaes dobbel stønad. Engangsstønaden er skattefri. Far kan motta foreldrepenger istedenfor mor hvis hun er heltidsstudent og mottar engangsstønad.


Barnetrygd


Barnetrygd utbetales i slutten av måneden og utgjør kr 970,- p.r. barn. Enslige forsørgere får barnetrygd for ett ekstra barn (kr 1940,-). Den utvidete barnetrygden må søkes om.


Barnebidrag


Foreldrene kan lage en privat avtale, eller få hjelp på sitt lokale NAV kontor. Se www.nav.no for nærmere bidragsveiledning og bidragskalkulator.

Kontantstøtte


Om du har barn mellom 1-3 år og ikke har fulltidsplass i barnehage (med statsstøtte), har du rett på kontantstøtte. Deltidsplass kan gi rett til redusert støtte. Full kontantstøtte er på kr 3.303,- p.r. barn p.r. mnd.


Bostøtte og kommunal bolig


Hvis du har høye boutgifter i forhold til inntektene, kan du søke om bostøtte. Boligen må være en godkjent helårsbolig og inneholde bad/toalett, kjøkkenfunksjon og egen inngang. Det er 12 terminer i året. Søknadsfristen er den 14. i hver måned, og utbetaling skjer ca. den 10. i etterfølgende måned. Støtten behovprøves. Mer informasjon, beregning av og søknadsskjema for bostøtte finner du på www.husbanken.no


Kommunal bolig kan være et tilbud dersom du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet pga. økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold. Inntektsgrensen er på kr 219.206,- (2 personers husstand). Mer informasjon finner du på www.hamar.kommune.no (se den kommunen du bor i) Kommunen kan også gi startlån til depositum eller kjøp av bolig.


Spesielt for studenter


Stipend/lån gies til studenter både på videregående skole og ved høyere utdanning. Man må ha studert i minst 6 måneder før fødselen for å søke om foreldrestipend. Stipendet kan mottas fra 3 uker før nedkomst og i 41 uker etter. Far kan få stipendet i stedet for mor. Månedlig utbetaling varierer etter ektefelle/samboers inntekt. For videregående skole er beløpet mellom 7.140,- og 8.600,- p.r. mnd. Enslige forsørgere med overgangsstønad og minstebidrag får kr 1350,-. For høyere utdanning varierer beløpet mellom 9.080,- og 10.540,- p.r. mnd. Enslige forsørgere med overgangsstønad og utdanningsstønad får kr 10.540,- p.r. mnd.


Forsørgerstipendet er behovsprøvd ut fra egen og ektefelle/samboers inntekt. For barn nr en og to er stipendet på inntil 1460,- p.r. mnd og for barn nr tre osv er det på inntil 950,- p.r. mnd. Både mor og far kan få forsørgerstipend hvis begge mottar støtte fra Lånekassen. Det er krav om å ha minst 40 % samvær for å motta stipendet.


Nærmere informasjon fåes hos Statens lånekasse for utdanning, tlf.22 70 03 00 (man til fre 09-15) eller på www.lanekassen.no.


Enslig forsørger


Overgangsstønad


Kan utbetales 1 måned før termin og i inntil 3 år. Gjelder barn under 8 år. Stønaden må søkes om og er skattepliktig. Full stønad er på kr 13 202,- p.r. mnd. og den reduseres hvis du tjener mer enn 40.000,-p.r. år. Hvis yngste barn er over 3 år gjelder spesielle regler. Krav til yrkesrettet aktivitet når det yngste barnet fyller ett år, 50 %aktivitet.


Botid i Norge: minimum 3 år.


Ekstra småbarnstillegg


På kr. 660,- p.r. mnd. ytes til deg som har full overgangsstønad, utvidet barnetrygd og har barn mellom 0-3 år.


Stønad til barnetilsyn


Kan søkes om hvis du er i arbeid eller under utdanning, er registrert arbeidssøker eller ved forbigående sykdom i inntil ett år. Tilsynsutgifter kan dekkes med 64 % av dokumenterte utgifter inntil et maksimumsbeløp. Det er et krav at man tjener under 6G (475.296,-). Maksimumsbeløp for ett barn er kr 3534,- p.r. mnd, to barn kr 4612,- og for tre eller flere barn kr 5225,-. Stønaden gis vanligvis til barnet har fullført 4. klassetrinn.


Utdanningsstønad


Kan gis til enslige forsørgere som har overgangsstønad og trenger utdanning for å bli helt eller delvis selvforsørget. Stønaden gis vanligvis for opptil tre års yrkesutdanning. Stønad til allmennutdanning kan gis i tillegg (maks 5 år samlet). Du kan bare få utdanningsstønad i den tiden du har rett til overgangsstønad.


Tilskudd til flytting/ekstra boutgifter


Tilskudd kan gies ved ekstra boutgifter i forbindelse med utdanning eller hvis du trenger å flytte for å komme i arbeid.


Mer informasjon om trygderettigheter og søknadsskjema finner du på www.nav.no.
Obs! Endre til skatteklasse 2 når barnet er født.


Er det vanskelig å fine ut av hva du har krav på? Hør med en advokat eller veileder f.eks hos aleneforeldreforeningen, far ogbarn, amathea , foreningen 2 foreldre

29.01.2012

Sommerfuggel i vinterland


Skal jeg tro twitter og facebook var jeg ikke den eneste som falt pladask for Vinnies versjon av Sommerfuggel i Vinterland.

Jeg møter så mange sommerfugler om dagen.Så sterke og vakre, så modige og søkende,men også skjøre.Og bosatt med sine håpefulle i et fremmed vinterland.
Skulle gjerne ønske at alle sammen fikk denne sangen i gave.

Den skal absolutt brukes.

25.01.2012

Gave fra frk 18

Må ha gjort noe riktig som mamma altså :)
Var innom en klesbutikk i dag der det var stort salg.Falt for en kosedress i lyse rosa ;) men fant ut at selv om det var salg så var det andre ting mor må prioritere.
Etter jobb ble jeg overrakt en pakke fra frk 18 som var innom jobben i lunsjen.
Gjett hva jeg fikk :) den rosa kosedressen.Var visst forskudd på morsdags gaven <3

24.01.2012

Barnepike bedre enn pappaperm

"Barnepike bedre enn pappaperm, fedre lar barnas store hode slenge..? barnet blir ikke så psykisk sterkt som det kunne blitt.".Ja dette er noe av utsagnene fra professor Annika Dahlstrøm (65).
Du kan lese mer om hennes meninge om å la pappa være alene hjemme med barna på mammanett.

Jeg må innrøme at jeg har vært innom mange følelser og reaksjoner etter å ha lest innlegget på mammanett noen ganger.
Joda vi er forskjellig konstruert vi kvinner og menn, og ja jeg skal være enig i Trude Mostus utsagn om at vi er tross alt utsyrt med pupper for å kunne amme, MEN ..
Jeg kjenner på litt irritasjon samtidig som jeg har ledd her jeg sitter for meg selv i skrivende stund.
Spesielt over følgende-Fedre forstår ofte ikke hvor skjøre barn er. De lar barnets tunge hode henge og slenge så de får skader . Jeg tenker at her kunne man kanskje i det minste ha uttrykt seg litt mer profesjonelt.Lar hode henge og slenge..kjære vene.

Jeg vet at svært mange fedre er minst like godt egnet som mødrene til å passe sine barn.
Og samtidig må hver enkelt familie få bestemme selv hvem som skal være hjemme og når.Det er ikke alle mødre eller fedre som passer til å være hjemme med barnet. Den av foreldrene som blir hjemme i permisjon/hjemme med barna i småbarnstiden bør trives med det og egne seg til det.Mistrives den voksne så mistrives barnet også.

Om, la oss si pappa føler seg bedre ved å jobbe for så å ha kvalitetstid med barnet når han er hjemme, hvorfor skal han tvinges til å ta pappaperm? Det samme med mor.Kanskje egner mor seg best som en yrkesaktiv mamma som har masse kvalitetstid med barna når hun har kommet hjem fra jobb. Da må det være supert at pappa kan ta seg av barnet imens mor jobber.

Men man bør kanskje , så langt det lar seg gjøre, tenke over dette før man får barn.I det minste tenke litt på det under svangerskapet.Hvem skal ha permisjon.Begge, eller bare den ene.

For meg var valget lett, jeg var hjemmeværende med de tre første. Ritignok ble det skole fra minstejenta var 4 mnd, men tok utdannelse over 4 år .Jeg var også alenemamma den gangen og hadde hjelp fra bestemødre når jeg skulle på skolen, ca 1 dag i uka + praksis.
Når minstemann kom var vi to om det og det var en selvfølge for meg å ta mesteparten av permisjonen.Men jeg kan ikke si jeg var bekymret på noen måte når pappa`n overtok og jeg begynte i jobb igjen.

For meg var det en super tid å tenke tilbake til.Det å være hjemme når barna er små betyr mye.Men det tror jeg gjelder for pappaene også:) hvorfor skulle det ikke få lov til det så lenge de vil og passer til det.På samme måte som oss kvinner.

I det minste ga Dalstrøm meg noe å skrive om. Og som hos alle andre har hun nok noen gode meninger og råd også. Forskjellige er vi, men ikke så ulike at pappaer alltid er "farlig" for barnet.

22.01.2012

Hamarungdom hedrer Utøya ofre med minneforestillingI dag søndag 22.januar vil en rekke ungdommer fra Hamar og omeng arrangere minneforestilling for to av av de som omkom på utøya 22.juli.


Det blir sang og Dans. Pågangen har vært så stor at de har måtte sette opp to forestillinger.

Et meget godt tiltak av ungdommene våre.


Adrian Rexhepi er en av de som bidrar.Han skal synge Mitt Lille Land.Hvor lenge har du holdt på med sang og musikk?


Har holdt på med sang og musikk så lenge jeg kan huske. Men startet å synge for folk, når jeg begynte i 9’ende klasse. Da sang jeg på en juleavslutning for skolen. Siden da har jeg sunget i flere anledninger.


Hvorfor denne minneforestillingen?


Jeg må si jeg føler meg ganske så heldig, som får lov til å kunne fremføre ”Mitt lille land” på en slik forestilling. Det er to gutter vi dessverre aldri får se igjen, men som vi alltid vil huske! Jeg kjente ikke Isma og Andreas så godt, men jeg visste godt hvem begge var. I denne minnesforestillingen vil vi kunne minnes disse to guttene, med både sang, dans, bilder og mye mer!
Hva betyr sangen Mitt Lille Land for deg?


For meg er det en sang som minner veldig om terroraksjonene den 22.Juli. Vi et et lite land, og at slike ting som oppstod den dagen, er ting som preger oss alle. Derfor betyr denne sangen veldig mye. For vi må huske at vi alle må stå sammen, uansett hvilket land og sted vi kommer i fra. For vi er alle mennesker!


Hvilke endringer har hendelsen 22 juli gjort med deg?


Egentlig ikke så veldig mye forandringer. Den største forandring må være at jeg er mer bevisst på å ta vare på de nære og kjære jeg har, og ikke minst være et godt forbilde. Selvfølgelig er sjansen for å stole på folk sunket, men… ikke alle er som mannen bak dette, og vi må kunne se fremover.


Om du fikk si et siste ord til Isma og Andreas..hva ville du ha sagt ?


Jeg kjente de som sagt ikke så veldig godt, men er det noe jeg skulle ønske.. så var det å bli bedre kjent med de! Og jeg veit/ håper at de har det bra der oppe.

Har du et budskap til Norge med denne opptreden?


Vi må stå sammen, og kunne vise at vi er glad i hverandre. Det er mitt budskap med denne sangen.


Hva ville du sagt om du fikk lov å si noe til Breivik?


Veldig godt spørsmål. Tror jeg ikke ville sagt så mye.. han fortjener ikke min oppmerksomhet. Men at han har gjort noe veldig dumt, det kan man ikke si noe på.20.01.2012

Helg og disco

Ja så har man nådd fredags ettermiddag igjen.Ikke dumt det kjenner jeg.
Selv om man trives på jobb så er det godt med et par fridager.
I kveld blir det nyttårsdisco med MR 7. Jeg og mannne er i gruppa som har ansvar for lek og spill.

Sannsynligvis blir det ikke behov for all verden med organisering for ungene vil vel leke og danse slik  som de finner på der og da.
Blir spennend eå s ehvordan i foreldrene i 2.tinn holder styr på ca 90 unger ;) hjelpe meg.
Jeg kjenner jeg repetere både nødnr og førsthjelp i hodet.Stakkars oss om en eller annen faller å skader seg.Men håper og tror det går greit for seg. De skal rekke både å spise, danse og leke så 2 timer går unna.

Ønsker alle en fin fredags ettermiddag .

18.01.2012

Hjemme hos mor eller i Barnehage ?

Det fyres nok av til en heftig diskusjon når Sølve  Bergmann sier at alle bør være hjemme med barn til  de er 3 år.
Det er ikke alle som kan gjøre dette, og alle barn er ikke planlagt i detalj.
Da må man legge til rette og gjøre så godt man kan.Om man må ha barnet i barnehage fra det er 1 år , så betyr ikke det at barnet har det vondt.

Nå er det jo kommet regler ifra nav som sier at alene foreldre som mottar overgangsstønad må være i 50 % aktivitet fra barnet er 1 år gammelt. Skolegang eller jobb. Altså er det en selvfølge at man skal ha dem i barnehage eller hos dagmamma fra 1 årsalder.

Jeg ventet med barnehage til minstemann til han var 3. Var i jobb fra han var 1 år, men jobbet turnus og fikk mye tilrettelagt. Det er det heller ikke alle som får i sin jobb.

Jeg tror at om du har mulighet økonomisk og trives som hjemmværende mamma/pappa til barna er 3 år, så  hvorfor ikke. Bare man sørger for at de sosialiseres og får lekt med andre barn.
Det ble folk av oss som aldri gikk i barnehagen også.Tro det eller ei.

Det er nok mange barn som kunne hatt godt av lengre tid hjemme med mamma/pappa før de kastes ut i et virrvarr av stress og jag.
For det blir det ofte uansett hvor godt vi prøver å unngå det.Opp grytidlig, kaste i dem litt mat og få dem i barnehagen. Dra derifra med klump i halsen for så å møte opp på jobb og skal være smilende og glad.

Jeg kjente på dette da jeg jobbet på sykehjemmet og hadde tidligvakt.Hadde knapt nok tid til å hjelpe barna med morgenstell, men måtte stresse dem avgårde for så å dulle og stelle med andre.Såklart skulle de gamle på sykehjemmet ha sitt velfortjente stell og omsorg.Men tankene gikk ofte hjem til de man gjerne skulle brukt mer tid på.
Ikke like lett hver dag må jeg si.

Men for all del. Barna lærer masse i barnehagen.Så fra 3 år synes jeg man bør ha noen dager i uka i det minste.En liten forberedelse til skolen.

Sikkert ørten forskjellige meninger om dette, og for noen er dette et sensitivt tema da man ikke har noe valg pga økonomi f.eks.Det er ikke så enkelt som en dyrlege har sagt det at har man ikke tid til å være hjemme med barna så kan man la vær å få dem.

Uplanlagt svangerskap, dårlig økonomi og få eller ingen familie som kan støtte er visst et ukjent tema for noen. Det blir gode mødre og flotte barn av det også nemlig.

Gjør ditt beste for for deg og ditt barn og kjenn etter hva som er viktig og riktig for deg.

17.01.2012

Kjedelige Mammabloggere

Tja...til de av dere som klikket dere inn fordi dere er enig i at alle mammabloggere er kjedelige kan jo lese
følgende http://bloggspotting.no/2012/01/17/tre-laerepenger-fra-mammabloggerne/ .Det kan jo alle dere andre gjøre også.
Et veldig bra innlegg fra Karianne synes jeg.Et bra svar på tiltale om at mammabloggere ikke har noe å bidra med.

En mammablogger kan da skrive om det meste, og ha like gode innlegg som hvem som helst andre.Vi er tilfeldigvis mødre i tilegg til å blogge.Og mødre pleier å ha erfaring i å lære bort.
Uansett da, så mener jeg fortsatt at vi kan velge hva vi vil lese og ikke.Du MÅ ikke lese alt må du vel?

Vi er så mange bloggere og det er uendelig mange temaer å skrive om.Jeg blar ofte i "nye" blogger dvs blogger jeg ikke har lest før.Og finner mye interesant.
Noen ganger slutter jeg som følger av en blogg eller to og det er ikke fordi de er kjedelige eller ikke kan skrive.Men fordi jeg rekker uansett ikke lese alt og alle.
Noen holder jeg fast ved fordi jeg har fulgt dem hele veien og føler man kjenner hverandre litt.I det minste bloggversjonen:)

Skulle man komme over noe man ikke liker så er det faktisk bare å klikke seg ut igjen!! Faktisk.
Jeg er ingen DAGENS OUTFIT blogg, ei heller dagens sminke.Men synes mange motebloggere har gode innlegg allikvel.
En del av dem skriver jo om mer en make -up.

Jeg kan nesten ikke være så barnslig at jeg kritiserer de jeg mener ikke er fullt så intr for meg. Mange av de har tusenvis av besøkere så noe må de ha gjort riktig.Med andre ord er de likt av mange, og det er mammabloggerne også.

Jeg er langtfra en kjent blogger, men skriver fordi jeg liker det og har iblandt noen meninger jeg slenger ned.Noen innlegg får mange kommentarer og besøk, andre inlegg har nesten bare jeg selv lest gjennom.

Kos dere med bloggen deres alle sammen.Gjør dere ikke det så kan man heller la det være og finne på noe annet.

15.01.2012

Søndag og ut på tur

Ble en tur i skogen i dag.Minstefar på ski og mor og far på slep etter.
Etterhvert kom vi over en sti/løype og gamlingene kunne gå noenlunde på beina;)Gikk litt rundt omkring i skogen og  til en gapahuk.Tente bål, spiste appelsiner ,sola tittet faktisk frem og vi koste oss skikkelig.
God søndag kaller jeg det.

studerer båletNå sitter mor med god samvittighet foran pc`n,far ved tv`n og minsten ser mormorog de 8 ungene sammen med storesøster.

gamlemor i sin nye jakke fra stormberg

Det var ikke en milelang tur,men en tur hvor alle tre koste seg. Det tror jeg er viktigere for ungene ,enn at vi absolutt enten de vil eller ei skal dra dem flere mil i ei løype med "hundervis" av andre .Men når de selv vil er det flott å kunne gå en lengre tur.


Barnas turregler :


Alle barn kan gå på tur


Vi vil gjerne ha med en venn


Vi vil være med å planlegge turen


Vi har lyst til å gå foran og bestemme farten


Vi vil ha tid til å leke og oppleve spennende ting underveis


Vi vil ha tid til å snakke om det vi ser og opplever på turen


Vi vil ha noe godt på toppen


Vi vil kose oss om kvelden når vi er på overnattingstur


Vi vil ikke være frosne, våte eller redde, kle oss riktig.

14.01.2012

Endelig skisko og utetid


Minstemann var henrykt i dag etter å ha fått nye skisko.Dvs vi kjøpte brukte.Har nye skisko et sted i huset, men mor (meg) har rydda dem bortvekk.

På facebook finnes mange kjøp-bytte -salg sider og der fant jeg etter 2 min noen som hadde sko i riktig str og som bor bare 10min unna.Kjekt.Og dessuten fikk vi et par ski på kjøpet.Ikke værst med sko og ski for en hundrelapp.Gjenbruk er bra.
Anbefaler alle å sjekke ut slike bytte-salg sider.Det kan vi spare mye på.
Mye utstyr rundt omkring i barnefamilier som nesten ikke blir brukt og som blir liggende.

Så i dag har det vært en del utetid på minsten.
Først ski ute i hagen, deretter ski og aking på lekeplassen.Deretter snøborgbygging med storesøster og nå forsvant han ut igjen sammen med nabogutten og hans lillesøster.

Nå skal det lages taco til mr7 kommer inn igjen.Blir godt med mat tenker jeg når han har vært ute så mye i dag.Ha en fin lørdag alle sammen.

Og nå som mange diskuterer oss kjedelige mammabloggere så passet det jo fint med en kjedelig hverdaglig innlegg :) men merk at jeg nevnte sparing og gjenbruk da.Det er  samfunnsnyttig.Kanskje vi mammabloggere har litt å fare med allikevel?

11.01.2012

DAGENS UNGE MENN

Jaja men sann. :) ikke rart det blir ryggplager hos de unge i dag :)
Trodde jeg var kort i beina men...

Tannhelse

Mistemannn venter herved på tannkrem i posten, sendt fra LinkedIn

Det er denne tannkremen han har brukt i det siste.
Tidligere var det nesten håpløst å få pusset tennene på gutten.Strittet imot som bare det.
Alfor stor påfyll av saft og yoghurt fra fra et par uerfarne dagmammaer + at han ikke ville pusse tenner førte til mange ødelagte tenner og vondt for en liten kar.

Lite artig å måtte dra på sykehuset for å reparere tenner i narkose.Man føler seg IKKE som den beste mamma da.
Nå er han blitt kjempeflink med tannpussen. Elektrisk tannbørste og en tannkrem han liker hjelper på.
Tannhelsen blir ofte undervurdert.Dessverre. Vi var ikke nøye nok i starten og det angrer jeg på ,men gjort er gjort og man får ha et bedre fokus på dette fremover.

Hvordan står det til med Tannhelsen hos dere?

.

10.01.2012

Noen rolige minutter


Har landet ved pc`n med en kopp kaffe  ved siden av meg.
Fyr på peisen og God Morgen Norge på tv.

Tja,det er faktisk godt med noen minutter for seg selv også.Har nettopp sendt unger til skole og kurs.
Ettersom jeg starter senere på jobb i dag kan jeg ta meg råd til å slappe litt av på morgenkvisten.
Rikitgnok en stor ladning klesvask (igjen) som skulle vært hengt opp,men den klarer seg noen minutter til i baljen.Forstår ikke at det går ann heller jeg.Fylte opp tre tørkestativ i går kveld jo.

Så hva skal du gjøre i dag? Danskene feirer at dronningen har vært 40 år på tronen, Jay -Z rapper om datteren og jeg skal ha sen telefonvakt. Hver sine ting med andre ord :).

07.01.2012

Lørdag og kos

Hjemmelaget pizza i ovnen, julen er nesten rydda ut.Bare treet og stjerner igjen,men lovet mr 7 at de skulle få bli til i morgen :) Han skulle nemlig være med å ribbe juletreet, og i dag var han opptatt med bursdag.Slik er det med travle små menn.

Hatt besøk av svigers som skulle på idrettsgalla i kveld.Så da er det å benke seg til i kveld og se etter svigers og venner som er i salen.
Får aldri rota meg til å bestille billetter til oss jeg.Treig!!

Gutta ser på Pelle Politibil og jommen skal jeg ikke sette meg å se på det jeg også, og vente på pizzaen.

HA EN HERLIG LØRDAG

06.01.2012

Han forlot deg, ikke barnet!

Han forlot deg, ikke barnet,.Ikke en behagelig setning å få hvis man sørger over at kjæresten stakk av fra deg og du er/blir alenemor.Men ofte er det fakta.
Mange jenter opplever at kjæresten ikke vil mer når hun blir gravid, spesielt ikke hvis hun mot hans vilje velger å fullføre svangerskapet.
Kanskje vil han ikke delta på noe som har med svangerskapet å gjøre.
Da er det tøft å skulle la denne mannen få barnet "servert på sølvfat" etter fødselen.

Men jo før man klarer å svelge stoltheten og bearbeide såre følelser jo bedre er det for barnet ditt.
For om  mannen ønsker abort, så er ikke det ensbetydende med at han ikke vil ha noe med barnet sitt å gjøre, eller at han ikke er egnet som far.Det er et stort hav mellom å ikke synes det passer med barn nå og ikke ville være far når barnet først er der.
Ikke straff far for at han forlot deg ved å nekte ham samvær.For da straffer du også barnet ditt.
Barnet har rett på samvær med begge foreldre, og i det ligger det også at de skal ha et trygt samvær.
Det oppleves ikke trygt om barnet hører at mor og  far snakker stygt om hverandre.De blir usikre og prøver å være lojale mot begge.Kanskje tør de ikke si det de mener i frykt for å skade dere.
Noen barn tar også på seg skylden for at foreldrene har det vondt."Hadde ikke jeg blitt til så hadde de hatt det bra".

Noen ganger er såklart beskyldninger mot mor/far realistiske.Ikke alle egner seg som foreldre.
Men vanlig oppegående mennesker klarer stort sett å mestre rollen.Noen må kanskje få lit støtte og hjelp, men at det går seg til.

Når mor bruker all sin energi på å sørge etter barnets far , så taper hun energien hun skulle ha brukt på seg selv og barnet.Denne energien må hun selv ta tilbake.Hun må selv innse at det er positivt at far vil ha tid med barnet og prøve komme over sin kjærlighetsorg og opplevelse av svik som kan føles beintøft.
Be om hjelp, noen å snakke med som er nøytral.
Det er normalt å ha alle mulige følelser når det stormer som værst etter brudd og det i tillegg er et barn på vei/ nettopp kommet til.

Om du er der nå, så kan jeg si deg at det lysner etterhvert.Og raskere du innser at en evig kamp om å få han tilbake er bortkastet, jo bedre.

Bruk energien på deg selv og ungen din.Er du gravid så gled deg over det og nyt tiden istedenfor å krampeaktig ville tvinge ham tilbake.Vil han ikke så vil han ikke.Men han kan mer enn gjerne ville være far for det, og klare det med glans. Se ham som en ressurs, for en dag når barnet vokser litt til skal du kanskje tilbake i skole og jobb.Da er det trygt og godt å ha en pappa til barnet som stiller opp, selv om dere ikke bor sammen.

Snart helg igjen

Da er det fredag allerede og første jobbuke er snart unnagjort i dette nye året.
HAtt noen timer hjemme nå da jeg har senvakt(tlf.vakt) i dag.Ferdig klokken 20.00 så da er det fortsatt litt kveld igjen.

Sett litt på god morgen norge og hørt om alle juicer som skal være bra.Trenger en ny blender eller juicemaskin.
Men jeg mener nå at vi ikke skal glemme å spise grønnsaker og frukt slik de er også. Man kaster grovt mye av frukten når man presser det og kun bruker juicen.

Og etter å ha sett på alt det sunne så laget jeg noen mini oreokaker:) hehe.Må øve meg litt for skal bake til en bursdag snart.Fikk et oppdrag så da må man gjøre så godt man kan.Når man skal ha det i heimen så er det ikke ikke like nøye.Bare det smaker godt :)

Hive innpå litt lunsj snart og dra på jobb.

HA EN FIN DAG :)

05.01.2012

Oppdragelse av 1 åring -endte med drukning i vaskebøtta

Noen ganger lurer jeg på om vi snart slutter å bli sjokkert over nyheter om overgrep mot barn.Vi vet at det skjer, og det florere mot oss fra nyhetene hver dag.
Men det gjør noe med en hver eneste gang, og heldigvis for det.Det tyder vel på at man fortsatt er oppegående og evner å se forskjell på rett og galt.

Når jeg i dag leser om en mor som druknet sin 1 år gamle datter i vaskebøtten så snur hele magen seg.
I et desperat fosøk på å oppdra datteren til å sove??? så finner hun og hennes kjæreste ut at moren skal holde henne opp ned i en bøtte med vann??? Da fortviler jeg og etterspør hvor har hjelpeapparatet vært i forhold til denne moren? De fleste av oss vet at dette gjør man da ikke overhodet mot noen.

Hva får henne til å gjøre dette, hun må da trenge hjelp, og det helst for lenge siden.Men tiden kan ikke skrus tilbake. Forståelig at hun har det grusomt nå.Men hvordan hadde barnet det.

Morens kjæreste skal visstnok ha sett på det hele via nettet?? Hva slags påvirkning har han hatt? Det skrives at barnet har hatt tegn på tidligere mishandling også.

Vel, jeg leser nyhetene og de involverte kan ha helt andre forklaringer enn det som er beskrevet, men å oppdra ved å sette barnet opp ned i en bøtte med vann,det kommer jeg ikke til å forstå.Ei heller å mishandle barn overhodet.Hvor har disse foreldrene vært før? i krig?utsatt for vold selv som barn? spørsmålene hagler på.

Det er tydeligvis mer enn nok å ta tak i her i vårt lille land.
Tom for ord...

04.01.2012

Nye satser på familieområdet fra 1. januar 2012

da har nav lagt ut info om nye sater på familieområdet:
De nye satsene for stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far
 Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far og gjenlevende ektefelle


Fra 1. januar 2012 er satsene :


Kr pr.måned


■maksimalt beløp for ett barn kroner 3 534


■maksimalt beløp for to barn 4 612 kroner


■maksimalt beløp for tre eller flere barn 5 225 kroner


les mer www.nav.no

02.01.2012

Igang

(bilde lånt fra  storm.no)


Da er det nye året igang.Mannen og eldste frøkna forsvant tidlig ut døra i dag.
Skulle liksomstå opp da jeg også og sette igang dagen.Men det ble veldig fristende å legge seg nedpå litt igjen.

Men har litt å ordne med i dag så måtte da opp etterhvert.Rolig og stille i heimen.Begge gutta er trøtte idag.Yngste frøkna kommer hjem i ettermiddag og da er fullt hus igjen, helt til eldstemann drar tilbake til hybelen i Trondheim. 

Ser mange har rydda vekk julepynten allerede.Jeg tenker at den skal få stå noen dager til.Er det jeg er vant med fra jeg var barn.

Mange pynter så tidlig nå, noen allerede 1.desember så da forstår jeg at pynten forsvinner 1.nyttårsdag.Det støver jo ned.
Men ser at det er lurt å pynte noe før lille juleaften,da blir det mindre stress.Gjorde det i år og det var deilig å unne slappe av litt utpå kveldne før juleaften.

La til link til barneboden på høyre side av bloggen i dag.Et Second hand butikk for barneklær og litt for voksne damer også :) Ta en titt.

Nå nyte en kopp kaffe før man kaster se over haugen med klesvask som skal henges opp.
Ble ikke tørketrommel på meg i år heller .

Ha en fin januardag :)