04.02.2010

Stønad til barnetilsyn

Tilbake i jobb/Utdanning
Har du husket å søke om stønad til barnetilsyn?
Denne stønaden er ment å skulle hjelpe deg å komme ut i eller fortsette i jobb.

Stønaden gis derfor også imens du er under utdanning.
Kravet for å få stønaden er at du må overlate barnet ditt til barnehage/dagmamma pga skole/jobb.
Stønaden gis også om du blir forbigående syk og du av den grunn må sørge for at barnet får tilsyn av andre. Her kan du få stønaden inntil 1 år.

Du må sette frem krav/søke for at du skal få stønaden. Du søker om dette på samme skjema som det du brukte for Overgangsstønad.
Skjema:Støtte til barnetilsyn

Hva kan du få?

Stønaden gis med 64 prosent av de dokumenterte utgiftene opptil de gjeldende satser for stønad til barnetilsyn som Stortinget fastsetter hvert år.
Dersom din årlige inntekt er større enn seks ganger folketrygdens grunnbeløpet, får du ikke stønad til barnetilsyn

Nåværende satser:
Max for 1 barn                 3 324 kr i mnd
Max for 2 barn                 4 338 kr i mnd
Max for 3 barn eller flere  4 915 kr i mnd

info hentet fra http://www.nav.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at DU at deler en kommentar/din mening her :)
Kommentarer som er direkte krenkende eller rasistiske blir ikke publisert.