03.02.2010

Hvor lenge får man overgangsstønad

Det kom inn en kommentar på "Alenemamma og Stønader" i går". Under oversikten står det at man kan få overgangastønad til barnet er fylt 3 år og utvidet til 5 år om du er under utdanning. Dette stemmer, men gjelder da de som er alene fra fødsel.Nå er det jo slik at man kan bli alenemamma  etter at barnet er født også.
Legger derfor inn info fra http://www.nav.no/  ang.hvor lenge man kan få overgangsstønad.
Hvor lenge kan du få overgangsstønad?
Overgangsstønad kan du som hovedregel få i opptil tre år fram til det yngste barnet fyller åtte år. I tillegg kan det gis stønad i opptil to måneder før fødsel
Dersom du er i nødvendig utdanning, kan du få overgangsstønad i to år ekstra. Stønadstiden kan ytterligere utvides med ett år under nødvendig utdanning dersom du har omsorgen for mange barn eller du ble aleneforsørger før fylte 18 år. Utvidelsen under nødvendig utdanning gjelder bare fram til det yngste barnet fyller åtte år.
Hvis du blir enslig mor eller far etter at det yngste barnet har fylt åtte år, kan du på visse vilkår få overgangsstønad i opptil to år fram til det yngste barnet fyller ti år.
Har du et barn som er særlig tilsynskrevende på grunn av funksjonshemning, sykdom eller store sosiale problemer, kan du få overgangsstønad til barnet fyller 18 år.

Til dere som ble alenemamma før fylte 18, eller om du fortsatt er under nødvendig utdanning, legg  merke til at man kan få utvidet overgangsstønad med et ekstra år( etter de 5 år).

Et advokatfirma kan også gi deg svar på spørsmål rundt rettigheter. Anbefaler bl.annet Advokatfirma Champbell & Co

Skjema for å søke om Overgangsstønad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at DU at deler en kommentar/din mening her :)
Kommentarer som er direkte krenkende eller rasistiske blir ikke publisert.