31.01.2010

Nettverk Unge Mødre

Da er vi vel hjemme etter samling på Emmas Gjestehus i Sandvika.
Hyggelig å hilse på alle mødrene som kom og på de erfarne damene fra Norges Kvinne og Familieforbund.
Første kveld fikk vi mange fine ideer fra Populus , ser ut til at det kan være liv laga for foreldreforberdende kurs, "ikke bare mamma gruppe" mm på Hamar.
For en tid tilbake hadde jeg sammen med noen andre mødre en gruppe for mødre som har tenåringsjenter med adferdvansker. Vi hadde en god gruppe der vi kunne snakke om det som opplevdes vanskelig, dele erfaringer og lytte.Pga økonomi og tid ble gruppen lagt på is.Nå kan den kanskje starte opp igjen ved å søke midler fra populus via Norges Kvinne og Familieforbund. Da kan vi få med fagfolk som kan veilede og undervise.
Vi var to ifra Hamar på samlingen. Håper å kunne verve med oss flere jenter/damer fra Hamarområde.Hver for oss kan vi sitte med ideer, men sammen kan vi faktisk gjøre noe med det.
"Ikke bare mamma" gruppen var en tanke om en gruppe der man som kvinne og mor kan finne ut hva man ønsker å bruke hverdagen til.Skaffe seg utdannelse og få tilrettelagt etter sin egen hverdag som mor,komme i jobb og bidra mer der ute samtidig som du bevarer morsrollen. Vi trenger alle å ivareta oss selv hvis vi skal kunne yte noe for andre.
Håper det nettverket vi planlegger kan hjelpe andre der ute, nemlig nettverk Unge Mødre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at DU at deler en kommentar/din mening her :)
Kommentarer som er direkte krenkende eller rasistiske blir ikke publisert.