09.11.2009

Alenemamma og stønader

  

Stønader du kan søke om

Utvidet Barnetrygd
Barnetrygd utbetales i slutten av måneden og utgjør kr 970,- p.r. barn. Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn de har. Dvs  har du et barn får du utbetalt kr 1940. Husk å merk av på skjemaet for utvidet barnetrygd hvis ikke får du kun vanlig barnetrygd.

Overgangsstønad
Kan utbetales 1 måned før termin og i inntil 3 år. Stønaden må søkes om og er skattepliktig. Full stønad er på kr 11.534,- pr. mnd. og den reduseres hvis du tjener mer enn 36 000,- i løpet av en 12-måneders periode. Hvis yngste barn er over 3 år gjelder spesielle regler. Foreldre som deler 50/50 får ikke overgangsstønad.

Småbarnstillegg til enslig forsørger
På kr. 660,- p.r. mnd. ytes til deg som har full overgangsstønad, utvidet barnetrygd og har barn mellom 0-3 år.

Barnebidrag
Foreldrene kan lage en privat avtale, eller få hjelp på sitt lokale NAV kontor. Se nav for nærmere bidragsveiledning.
Hvis den som har omsorgen tjener over 422400 i året, mister man retten på bidragsforskudd.

Stønad til barnetilsyn
Kan søkes om hvis du er i arbeid eller under utdanning, er registrert arbeidssøker eller ved forbigående sykdom i inntil ett år. Tilsynsutgifter kan dekkes med 64 % av dokumenterte utgifter inntil et maksimumsbeløp. Det er et krav at man tjener under 6G (421.536,- pr. mai 2008). Maksimumsbeløp for ett barn er kr 3 221- pr. mnd, to barn kr 4 203,- og for tre eller flere barn kr 4.763,-. Stønaden gis vanligvis til barnet har fullført 4. klassetrinn.

Utdanningsstønad
Kan gis til enslige forsørgere som har overgangsstønad og trenger utdanning for å bli helt eller delvis selvforsørget. Stønaden gis vanligvis for opptil tre års yrkesutdanning. Stønad til allmennutdanning kan gis i tillegg (maks 5 år samlet). Du kan bare få utdanningstønad den perioden du har krav på overgangsstønad.
Tilskudd til flytting/ekstra boutgifter
Tilskudd kan gies ved ekstra boutgifter i forbindelse med utdanning eller hvis du trenger å flytte for å komme i arbeid.

Skatteklassefordel:
OBS: Endre til skatteklasse 2 når barnet er født.

Husk å vær tidlig ute med å søke.Det er som regel litt behandlingstid.
Ovegangsstønad kan du få fra mnd før termindato.
Anskaff deg skjemaer enten på nav sine nettsider
eller få dem hos Amathea .Er du usikker på hva du har krav på som alenemamma så snakk med Nav, Advokat eller Amathea. Det er viktig å være spørrende og undersøkende slik at du får alt du faktisk har krav på.

 

2 kommentarer:

  1. Bare en liten kommentar, overgangsstønad får man i inntil 3 år fra man blir alene normalt sett, ikke til barnet blir 3 år. Om man er alene fra starten går det jo ut på det samme, men om man blir alene når barnet er 2, så får man likevel overgangsstønad til barnet er 5 år. Om man har krav på det da selvfølgelig :)

    SvarSlett
  2. Det kan hende det stemmer ja.Men disse oversiktene er skrevet med tanke på at du er alene fra fødselen av.Hentet fra nav.no

    SvarSlett

Takk for at DU at deler en kommentar/din mening her :)
Kommentarer som er direkte krenkende eller rasistiske blir ikke publisert.