23.10.2009

Campbell & Co

Tekst fra Campbell sin nettside:
http://www.campbellco.no/Campbell & Co AS er blant de største og mest komplette advokatfirma i Innlandet. Våre advokater arbeider innenfor spesialisterte områder. Den advokat med best kompetanse, blir ansvarlig på oppdraget
Det er med stolthet vi sier at hos oss jobber 
 En for alle. Alle for deg.
 
Når bør du kontakte oss ?
Et vanlig råd er at du bør kontakte en advokat i alle rettslige forhold som betyr mye for din virksomhet eller for deg personlig eller økonomisk. Typiske tilfeller vil være når du vurderer forretningsforhold, ved kontraksforhandlinger, inngåelse av arbeidsavtaler, oppsigelse eller permittering av ansatte, erstatningskrav, kjøp eller salg av fast eiendom, ved nabotvister eller i forbindelse med personlige forhold som inngåelse av samboerforhold, ekteskap, arveoppgjør, skattemessige forhold, eller i saker med barnevern, helsevesen etc.


Mange venter for lenge før advokat kontaktes. Vårt råd er å ikke vente til konflikten har oppstått. Det er viktig å ha frihet til å gjøre valg, og advokaten kan i den forbindelse være både utreder og rådgiver. Det er gjerne da mulighetene til å påvirke situasjonen er størst. Dersom frister oversittes, kan du forspille rettigheter du ellers ville ha hatt. Ta derfor kontakt med en advokat før du får bruk for en!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at DU at deler en kommentar/din mening her :)
Kommentarer som er direkte krenkende eller rasistiske blir ikke publisert.