09.09.2011

Foreldrepenger, Nav svarer på Facebook

NAV har fått egen Facebookside for foreldrepengeområdet. Her kan du stille generelle spørsmål rundt rettigheter knyttet til svangerskap, fødsel og adopsjon.

Regelverket rundt foreldrepenger av og til kan være vanskelig å forstå og behovet for informasjon er stort.

På Facebooksiden får du derfor masse nyttig informasjon som er viktig for deg å vite om dersom du venter barn eller nettopp har fått barn.

Eksempler på generelle spørsmål de svarer på:


■Hvordan foreldrepenger beregnes


■Hvordan man kan kombinere arbeid og foreldrepenger


■Regler rundt uttak av fedrekvote


■Hva du må huske på før du søker


www.facebook.com/navforeldrepenger


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at DU at deler en kommentar/din mening her :)
Kommentarer som er direkte krenkende eller rasistiske blir ikke publisert.