24.06.2011

Utvidelse av stønadsperioden for foreldrepenger

Da er det noen nye endringer i forhold til foreldrepenger, og det kan være greit å få med seg for gravide og småbarnsforeldre :)

Fra 1. juli 2011 utvides fedrekvoten til 12 uker, og far får rett til foreldrepenger dersom mor mottar uførepensjon. I tillegg utvides den totale stønadstiden med en uke.


Følgende endringer vil skje:


■Far får rett til foreldrepenger i samme antall uker som fedrekvoten i tilfeller der mor mottar uførepensjon. Det er ikke avgjørende om mor mottar full eller delvis uførepensjon.


■Den samlede stønadsperioden ved fødsel blir 47 uker med 100 prosent dekningsgrad, og 57 uker med 80 prosent dekningsgrad (tidligere henholdsvis 46 og 56 uker).


■Den nye stønadsperioden ved adopsjon blir 44 uker med 100 prosent dekningsgrad, og 54 uker med 80 prosent dekningsgrad (tidligere henholdsvis 43 og 53 uker).


■Fedrekvoten utvides med to uker, til 12 uker (tidligere 10 uker).


■Perioden som er til felles fordeling mellom foredrene (fellesperioden) blir en uke kortere og utgjør 26 uker med 100 prosent dekningsgrad og 36 uker med 80 prosent dekningsgrad (tidligere henholdsvis 27 og 37 uker).


Alle endringene gjelder i de tilfeller der fødsel og adopsjon skjer 1. juli 2011 og senere. Termindatoen har ingen betydning, det er fødselsdatoen som avgjør om dere kommer inn under de nye reglene eller ikke.

Tekst og info hentet fra nav.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at DU at deler en kommentar/din mening her :)
Kommentarer som er direkte krenkende eller rasistiske blir ikke publisert.