07.06.2011

Slår vi barna med noe annet enn hånden og i Guds navn,da er det ok

Enda en rystende sak å lese på vg.nett i dag der foreldre mishandler sine barn,og i tillegg skylder på religion.
Barna har blitt utsatt for vold fra foreldrene siden de var 2 og 4 år gamle.
Mannen skal ha fått råd av menigheten sin om å slå barna med et redskap da hånden tross alt skal brukes for å vise kjærlighet og godhet.Men da er det vel greit da? Men hva med hånden som holder redskapen og hodet som som klarer å bestemme seg for å gjøre noe sånt med sitt eget barn.
Disse foreldrene bør fratas retten til å kalle seg foreldre.

Ifølge vg.no har de blitt utsatt for mange typer fysisk vold over en toårsperiode.
Altså ikke noe uhell eller engangshendelse heller.Og hva slags menighet er nå dette igjen?
Har selv sett ledere i  menigheter som bak fasaden er både voldelige og truende overfor sin familie.Og også ovenfor menighetens medlemmer.Penger og makt,koste hva det koste vil.
Alle som utfører voldelige handlinger i guds( eller noe annet) sitt navn må bli irettesatt så både de og andre av samme typen husker det.

Barn skal ikke utsettes for noen form for vold står det i Barneloven og jeg kan ikke se at det står untatt der religion tillater det!!

Barneloven § 30 tredje :

”Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.”

1 kommentar:

  1. helt syyykt.
    Jeg blogga om det samme og siterte barneloven herfra (med henvisning)
    jeg er sjokkert både over måten de ressonerer og den latterlige straffen de fikk...

    SvarSlett

Takk for at DU at deler en kommentar/din mening her :)
Kommentarer som er direkte krenkende eller rasistiske blir ikke publisert.