16.09.2009

Svangerskapskurs for Single Gravide

I min jobb har vi nå halvert nok et svangerskapskurs for single gravide.
Antall deltagere har økt hver gang vi kjører kurs. Første kurs ble kjørt høsten -08.Denne høsten ser jeg behov for å kjøre et kurs nr 2 .
Kursene går over 7 samliger der vi snakker om ulike temaer rundt det å være mamma og det å være alene om svangerskapet/foreldrerollen. Jordmor er selvfølgelig med på  kurset. Hun er der to av kveldene og snakker om fødselsforberedelser, fødselen og barseltid.
Et tema som går mye igjen er økonomi og juridiske rettigheter.Hvordan løse det økonomiske som enslig mamma, hva slags type stønader har man krav på, skal man være både mor og far,samarbeidet med far,skal han betale bidrag ? Mange spørsmål.Ikke alltid man som veileder har et godt nok svar på hva den enkelte bør gjøre. Det er mye opp til hver enkelt mamma og ut fra hennes situasjon. På kursene har vi med advokat som kan hjelpe til med  hva du kan søke på og hva du krav på.

Det viktigste temaet er nettverk, noen å dele denne opplevelsen/situasjonen med.Ofte er det behov for å fortsette med svangerskapsgruppe etter at svangerskapskurset er ferdig.Det blir som regel en sammensveiset gjeng som gjerne fortsetter å møtes etter kurs hos oss. Det er et viktig mål, at man finner venner man kan omgås og  at de vet hva man snakker om, da de er på samme eller lignende  sted i livet selv.

De single gravide er overhodet ikke en gjeng med jenter som sitter der og synes synd på seg selv. Det er stort sett sterke og oppegående damer som vet hva de vil.Men det å bli mamma før første gang eller mamma uten en barnefar kan være både litt skremmende og utfordrende for enhver kvinne.
Man leser om de lykelige par i alle magasiner og blad.De ser så perfekte ut.Drømmen for de aller fleste er vel at man skal kunne stifte en familie sammen med en partner man elsker.Men virkeligheten er ikke alltid slik.

Det handler ikke om jenter som ikke har tatt vare på seg selv. Det er helt vanlige jenter og damer som uten å planlegge det kom i den situasjonen at de venter barn alene.Noen har valgt det selv da de ikke føler det riktige for barnefar eller at det har kommet frem sider ved barnefar som gjør at hun verken vil eller tør å fortsette forholdet.Andre har opplevd å ha et tilsynelatende perfekt forhold helt til hun ble gravid og han skygger banen.Å dømme en singel gravid er det samme som å fortelle omverden at man ikke vet hva man snakker om.
Single gravide har ofte et større behov for å snakke rundt svangerskapet.Ikke bare hva som skjer i kroppen nå,og hva slags fødsel man ønsker. Det er så mange andre ting man har behov for å dele eller spørre om.Temaer som kanskje er litt uforståelig for en som har fast partner.Derfor mener jeg at svangerskapskurs for enslige gravide er et viktig tilbud. Og for å ha sagt det så mener jeg at alle kommuner bør tilby svangerskapskurs til alle gravide, uavhengig av sivilstatus eller hvor mange barn man har fra før. Om man ikke følte behov for kurs første gang,kan behovet for svangerskapskurs kanskje melde seg sterkere ved barn nr 2 eller 3.Det er greit å spare, men er dette et område å spare på? Det handler om fremtiden vår.Hva mener dere om denne typen kurs/gruppe?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for at DU at deler en kommentar/din mening her :)
Kommentarer som er direkte krenkende eller rasistiske blir ikke publisert.